Sunday, November 09, 2008

halwaseh

yaaa allah .... ya3nee jaay akteb post bel3arabee w laptop a5ooy bektebesh 3arabee walaa feeh 7atta 7roof 3arabee 3al keyboard... wallahee ma ana qaymaa 3ala el computer elle b'3orfetee ... offft yalla eqra2oo bel arabish ....

elmohem .... ballahee 3alekom maa jaw el shetaa momelll !!! wella ejaa el tawqeet eljdeed ma3 safar 5a6ebee faa etjamma3 kollo ma3 ba3'9oo ?? (i really miss him) elle zaad e6een balleh elee 3 ayaam mesh 3arfeh atnaffas men elenfelwesseh bas metmadedeh 2oddam el telefezyoon w bardoo baramej momellah ... bedal a7san meen eljazera el ryadya ma3 enno mobarat real madrid mbare7 ma3 malaqa kanat 6g3 ma6ar darabat jazaa2 w kroot sofor w beda3soo 3ala ba3aad loool w goaal shoo haad !! lool

dawamet elyoom w ana baz7af za7ef bas yalla 3ala asas 3end-hom emte7aan elyoom ma be'3albonee .... maa '3alabonee bas enjala6et ella shway ... lawenne bat7ammal 2a3det elbeet balaa tadres bala waja3 harras kollo w ba3mal a7laa relaxation bas banjan eza 3a6alet aktar meen yomeen ....
shoo ba7kee ana !! shakloo lazem aroo7 a5od kaman 7abet 5afed 7araraa ....

10 comments:

عـلا - من غـزة said...

salamtek alf salama ...

tab3an el sheta momel o mok2eb kaman

allah ykoon be3oonek tab3an 3ashan khateebek msafer (emta rage3? i know enno maleesh da3wa :p)

bs 3anjad if u need to relax, then do ..
hada elmarad beddo ra7a (someone used to tell me that)

enshalla btekhlasee men waga3 erras qareeban

salamat :)

Diana said...

salamtek samsoomeh :(
take care of urself plz. I'm still waiting for the email eyah ;)

suhad said...

fi3lan 6afyeh.. salamat ya 3asal.. shu sa3beh il infiliwesseh.. jad aznakh marad!

p.s. tinseesh tib3atili il sowar =) xxx

ĐàŋdŎöŅёH said...

hehe simsim hay el-khtobeh heik 3imlat feeki ;)
its same for me i cant sit at home more than a day !!! ino internet w i have at work w tal3a ba2darsh atla3 since ini bakoon mareeda w ba3dein !!!

enjoy the winter and rain am really missing it.

vagueraz said...

Salaaaamaaat sweety :) ....
enshalla 3adweenek :) ....

el shetta w el tawkeet el shatawee ma ba7ebbo ana :(!!!!!
btseer el sa3a 6 k2nnu nos lail
:(!!!!
5asa enu dawami la el 6 !!!!
f b6la3 mn el sho'3ol el denya
3atmeh ....

Qwaider قويدر said...

Google is reporting that visiting your site may harm my computer!
Something is wrong! Check with them to see what's wrong

SimSim said...

3ola: allah ysalmek sweetie w my fiancai beddo akammen sha-har :D ya3nee it will take time :( w ba3raf beddo relaxation bas t5ayalee e7naa wa2et exams ween el relaxation !!

ameen to that w allah ysallem 3omrek u r sooo sweet :)

Diana: aaa that e-mail :D walla enne mesh mjam3aa sad2enee bas shway as7aa 3alaa 7alee le2anno beddo details kteer :D
allah ysalmek sweet :hug:

SimSim said...

suhad: looool ba3raf :D 6afayaan bedoon marad keef ma3 marad kamaan !! lool w elmoshkeleh kaman ma3 el s5oneh last night i couldn't sleep :(

elmohem zay ma 2olet laa diana bas 5alonee asa7se7 shway w wala yhemmak yaa gameeel :hug:

Dandoneh: allah ysalmek ... i really like winter bas jadd ejaa wa2too zenekh elsaneh i don't know why ... i will enjoy it w ta3alee entee kaman enjoy it with us bas temradeesh :D

SimSim said...

razan: allah ysallem 3omrek .... and yes i used to go home late in my previous job at 7 kaman ... yaa allah shoo zinikh ma3 el tawqeet el shatawee

SimSim said...

Qwaider: plz tell me how to contact them i really don't know much about such things :shy:

and thanx for informing me