Wednesday, January 24, 2007

I feeeeeeel

very sleeeepppyyyy Photobucket - Video and Image Hosting I had my Nescafe and a cup of tea in the morning Photobucket - Video and Image Hosting but still can't open my eyes ...... I feel like my head is very heavy and people talk to me but I am somewhere else

.

I shouldn’t stay awake till 2:30 am Photobucket - Video and Image Hosting

11 comments:

Abed. Hamdan said...

I know this feeling o sa6alaan..

wallah ya SimSim sarli two years m9a66el...el wa7ad be7es 7aalo zai el mal6oosh 100 kaff!

SimSim said...

walla ya 3abed i am always msa6leh also bas elyoom '3eeeeeer kteeer mesh shway jad bedde anaam looool

shoo maa la2etlee sora 7elweh ?

Mnosh said...

3de 5awaref :D

nam bakeer , fee2 baker, w shof else7a kef btser :D

Abed. Hamdan said...

embala..hadool el sowar taba3oon el bicycles 7ilween, bas ennu we need the size, you can send them to Nana to put them badal el soora tab3at embare7

SimSim said...

mnosh: ana anam bakeer ?!! no way looool ok badal msa6leh bas ma anam bakker lool

abed: yaa I should ask her about the size ....

Anonymous said...

7asseetek belongs to de3ayet nescafe tab3et el farshat :D

SimSim said...

loza: EXACTLY looooooooooooooooooool bas ma3 enne shrebet nescafi still el janbyeeh mlaz2aa loooooooool

Qwaider قويدر said...

I shouldn't stay awake till 3 AM either :'(
Biddi Anaaaam... Wa3

Qabbani said...

aha , sho 3m ta3mli till 2.30 ??

bs 3adi it's my time 2.30 -3.30 wake up at any time befroe 9.00 o ana zay al Gazal ...

Hala said...

Do not stay up past 12, and you will be fine lol :)

SimSim said...

qwaider: haay 3eqaab elle bes-haroo :( loool

qabbani: listening allah wakelaak looool

hala: I just can't :( ba7eb essahar